Etelä-Karjalan näkövammaiset

Opaskoira Robis

Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry:n toiminta alkoi v. 1959.
Tämä vuosi on yhdistyksen 60. toimintavuosi.
Jäseniä on n. 230 sekä kannatusjäseniä n. 40.

Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry järjestää jäsenilleen kerhoja, vertaistukitoimintaa, virkistystä, neuvontaa ja ohjausta sekä kuvailutulkattuja tilaisuuksia mm. urheilutapahtumiin, taidenäyttelyihin ja museoihin.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellaan asuvien näkövammaisten yhdyssiteenä pyrkien edistämään heidän sosiaalista tasa-arvoaan sekä henkisiä ja fyysisiä harrastusmahdollisuuksiaan.