Ete­lä-Kar­ja­lan nä­kö­vam­mai­set

Opaskoira Robis

Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry:n toiminta alkoi v. 1959.
Tämä vuosi on yhdistyksen 59. toimintavuosi.
Jäseniä on n. 240 sekä kannatusjäseniä n. 40.

Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry järjestää jäsenilleen kerhoja, vertaistukitoimintaa, virkistystä, neuvontaa ja ohjausta sekä kuvailutulkattuja taidenäyttely- ja museokäyntejä.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellaan asuvien näkövammaisten yhdyssiteenä pyrkien edistämään heidän sosiaalista tasa-arvoaan sekä henkisiä ja fyysisiä harrastusmahdollisuuksiaan.